An Phát Holdings trách nhiệm với cộng đồng

"Có nhiều doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ tỉnh ta phòng chống dịch Covid-19 rất tích cực, trách nhiệm. Trong đó, Tập đoàn An Phát Holdings là đơn vị đi đầu".

Tin mới nhất