Tạo cơ chế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​

Các đại biểu đánh giá việc tạo cơ chế pháp lý, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động là những vấn đề rất quan trọng, cần được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Lao động - Việc làm

Tạo cơ chế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​

Tạo cơ chế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho người lao động​

Các đại biểu đánh giá việc tạo cơ chế pháp lý, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động là những vấn đề rất quan trọng, cần được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Giáo dục - Tuyển sinh

Đại hội XIII: Giải quyết “nút thắt” đổi mới toàn diện giáo dục

Đại hội XIII: Giải quyết “nút thắt” đổi mới toàn diện giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Khuyến học

Trường THCS Lê Quý Đôn: Điển hình khuyến học, khuyến tài

Trường THCS Lê Quý Đôn: Điển hình khuyến học, khuyến tài

Không chỉ là lá cờ đầu trong hoạt động dạy và học của khối THCS, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) còn là đơn vị khuyến học (KH), khuyến tài điển hình của tỉnh.