Đề xuất cho học sinh nghỉ học từ 29.1 để phòng chống dịch

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đề nghị UBND tỉnh cho học sinh trong tỉnh nghỉ học từ 29.1.

Tin mới nhất