Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Tin mới nhất