Phụ huynh đóng học phí ra sao khi con nghỉ phòng dịch Covid-19?

Học sinh nghỉ vì dịch bệnh, một số có sở giáo dục dừng hẳn hoạt động nhưng một số nơi vẫn tổ chức giảng dạy trực tuyến nên vẫn phát sinh chi phí.

Tin mới nhất