Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

Hỏi: Tôi làm công ty tư nhân và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), đến nay đã 60 tuổi nên được về hưu. Cho tôi hỏi mức lương khi nghỉ hưu đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng bao nhiêu % so với mức tiền đã đóng BHXH?

Tin mới nhất