Sôi nổi khuyến học đầu năm

Dịp đầu năm, các hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT) trong tỉnh diễn ra sôi nổi bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể nhằm khích lệ, động viên giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.

Tin mới nhất