Gần 1.000 công nhân Công ty May Trấn An dừng việc

Nguyên nhân do công ty này thông báo giảm 50% "tháng lương thứ 13" thưởng Tết so với năm ngoái.

Tin mới nhất