Nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn coi công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm.

Tin mới nhất