Địa phương cuối cùng gieo cấy đạt 60% diện tích

Đến ngày 28.2, 11 huyện, thành phố của tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân với diện tích khoảng 50.000 ha.

Tin mới nhất