Mở rộng thêm 250 ha đất ở xã An Thanh để khai thác rươi

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khuyến khích bà con tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất rươi chính vụ, giữ gìn thương hiệu đặc sản rươi Tứ Kỳ.

Tin mới nhất