Sự kiện nổi bật ngày 28.2

Các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 là sự kiện nổi bật ngày 28.2.

Tin mới nhất