Liên hệ quảng cáo

Thông tin về các ấn phẩm

Loại báo Ngày ra báo Kích thước Số mầu in Số trang báo Trang quảng cáo
Hải Dương hằng ngày Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 29 x 42 cm 2 mầu 8 Trang 6,7
Hải Dương cuối tuần Thứ 6 hằng tuần 29 x 42 cm 2 mầu, 4 mầu 12 Trang 11,12

QUY ĐỊNH

Giá thông tin - quảng cáo trên báo Hải Dương

(Kèm theo Quyết định số 62-QĐ/BHD ngày 1.11.2017 của
Tổng Biên tập Báo Hải Dương)

1- Đăng 1 kỳ trên báo Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần:

Diện tích In đen trắng (đ) In 4 màu (đ)
1 trang 6.000.000 9.000.000
1/2 trang 3.000.000 4.500.000
1/4 trang 1.600.000 2.400.000
1/8 trang 800.000 1.200.000
1/16 trang 400.000 600.000
1/23 trang 200.000 300.000

Ngoài ra, trên báo Hải Dương hằng ngày:

- Thông tin-quảng cáo dạng banner chân trang 4 hoặc 5 (kích thước 26 x 3 cm): 900.000 đ.

- Thông tin quảng cáo trên trang 5: ít nhất 1/8 trang: 1.000.000 đ. 1/4 trang 1.900.000 đ.

- Bài PR (tối đa 1/2 trang, không trong trang chuyên đề và trang quảng cáo): 4.000.000 đ.

- Bài PR (tối đa 1/2 trang, trong các trang chuyên đề): 5.000.000 đ.

2-Trên báo Hải Dương online (Thông tin-quảng cáo được duy trì trong 1 tuần):

Vị trí Kích thước (pixel) Nội dung, hình thức quảng cáo Trang chủ (VNĐ) 1 Trang trong (VNĐ) Mỗi trang trong đăng thêm (VNĐ)
Phần quảng cáo chạy ngang trên cùng 728 x 90 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 2.000.000 400.000
Ô lớn, bên phải, phía trên 300 x 250 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 1.800.000 360.000
Phần quảng cáo chạy ngang ở giữa 728 x 90 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 1.400.000 280.000
Phần quảng cáo chạy ngang bên dưới 980 x 90 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 1.300.000 260.000
Tiêu đề ở trang chủ Bài PR:< hoặc = 1.000 từ + 2 ảnh 3.000.000
Tiêu đề ở trang chủ Bài PR:> 1.000 từ + 4 ảnh 4.000.000
Phần quảng cáo chạy ngang trên cùng 728 x 90 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 1.000.000 200.000
Phần quảng cáo chạy dọc 160 x 600 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 1.200.000 240.000
Ô lớn, bên phải, phía trên 300 x 250 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 900.000 180.000
Ô nhỏ, bên phải, phía trên 300 x 100 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 300.000 60.000
Ô lớn, bên phải phía dưới 300 x 250 Banner, biểu tượng, logo của đơn vị, doanh nghiệp 700.000 140.000
Trong mục "Thông tin, quảng cáo" Thông tin < hoặc = 500 từ 1.000.000 200.000
Rao vặt Thông tin < hoặc = 150 từ 300.000 60.000

2.1- Đối với thông tin-quảng cáo video clip:

- Thời lượng ≤ 30 giây: 950.000 đồng. Cứ mỗi 30 giây tiếp theo: 290.000 đồng.

- Trước khi xem video clip tin tức, thời lượng cho phép ≤ 10 giây: 900.000 đồng.

2.2- Tùy theo tính chất, nội dung, Báo Hải Dương quyết định việc đăng tiêu đề bài PR ở trang chủ: 01 ngày ở mục tin nổi bật, 03 ngày ở mục sự kiện, còn lại trong chuyên mục thông tin-quảng cáo ở trang trong.

* Ghi chú:
- Giá thông tin- quảng cáo trên đã bao gồm 5% thuế GTGT; không bao gồm tiền thiết kế mẫu, chi phí thực hiện video clip./.

Đăng ký quảng cáo

Vị trí quảng cáo Chọn
Trên banner
Ảnh quảng cáo ở giữa trang chủ
Ảnh quảng cáo bên phải - phía trên
Ảnh quảng cáo bên phải - phía dưới
Ảnh quảng cáo bên phải - trên cùng
Ảnh quảng cáo bên phải - trên tin tiêu điểm
Dưới chân trang
0867