Thứ Hai, 24.02.2020 - 10:09:59

Đặc sắc lễ chữ ở hội làng Nhuận Đông

Ở làng Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang) có một nghi thức lễ chữ được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nghi thức này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc...