Thứ Sáu, 19.10.2018 - 10:41:56

Sở Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).