Thứ Tư, 24.01.2018 - 18:37:38

Công ty CP Quê Hương: Tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo

Công ty CP Quê Hương (TP Hải Dương) đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nghèo ở một số địa phương.