Lựa chọn nhà đầu tư dự án điểm dân cư xã Kim Anh

Từ ngày 15.11.2019- 15.1.2020, Công ty CP Sơn Thành (bên mời thầu) sẽ phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư xã Kim Anh (Kim Thành).

Tin mới nhất