Tuần làm việc thứ năm: Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật

Tập trung cho công tác xây dựng pháp luật là nội dung bao trùm trong hoạt động của Quốc hội tuần làm việc thứ năm (từ 18-22./11).

Tin mới nhất