Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Gần một thế kỷ của cuộc đời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng.

Tin mới nhất

Hội nhập

Đẩy mạnh các nghiên cứu phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Đẩy mạnh các nghiên cứu phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Bộ Khoa học và công nghệ cho biết, năm 2021, Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là các nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vacine.

Cùng bàn luận

Có vaccine cũng không được chủ quan với dịch

Có vaccine cũng không được chủ quan với dịch

Để bảo đảm an toàn, bên ngoài “vẫn phải bao đê cho chặt”, còn bên trong, kể cả những người đã được tiêm vaccine, vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.