Giảm lượng thức ăn cho cá nuôi lồng

Hiện mực nước trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy dâng cao, dòng chảy mạnh, nhiều bèo rác làm cá kém ăn, suy giảm hệ miễn dịch, dễ nhiễm bệnh và chết.

Tin mới nhất