Sử dụng kháng sinh cho vật nuôi đúng cách

Sự lạm dụng kháng sinh, sử dụng kháng sinh khi không cần thiết đã khiến tạo ra các chủng vi trùng kháng kháng sinh, gây khó khăn và gia tăng tổn phí cho việc điều trị.

Tin mới nhất