Hoan nghênh cách làm ở đền Sượt

Ban Quản lý di tích đền Sượt cho dựng biển thông báo rất cụ thể giá vé trông giữ các loại phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp theo đúng quy định.

Tin mới nhất