Tổ "Covid cộng đồng" cần hoạt động hiệu quả hơn

Một số người dân ở các phường Thanh Bình, Ngọc Châu (TP Hải Dương) phản ánh trong nhiều ngày liên tiếp không có ai trong tổ "Covid cộng đồng" đến hỏi, giám sát.

Tin mới nhất