Thứ Ba, 07.07.2020 - 18:51:21

Công an huyện Cẩm Giàng bắt nhiều tội phạm ngoại tỉnh

Là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp nên huyện Cẩm Giàng tập trung đông công nhân ngoại tỉnh. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, số lượng tội phạm đến từ tỉnh ngoài nhiều.